Omlouváme se Vám za prodlení v uveřejnění e-booku výsledků výzkumu disertačního projektu Mapa české současné kresby.
Odpovědný grafický designer BcA. Jáchym Moravec nedodržel termín odevzdání projektu.
Věříme, že e-book brzy dokončí a my ho zde budeme moci publikovat.
Děkujeme Vám za trpělivost.

102 dní po termínu

Grafické zpracování e-booku bylo financováno z prostředků Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v rámci Školy doktorských studií Fakulty umění a designu r. 2020 a z prostředků Institutu kresby a grafiky, z. s. 2020.