INTERAKTIVNÍ HRA URČENÁ K POZNÁVÁNÍ PRINCIPŮ KRESBY
V tomto vzdělávacím programu jsme pro Vás připravili modelovou situaci, ve které si můžete vlastní interakcí ověřovat několik podmínek nezbytných pro vnímání kresby. Níže popsané podmínky vnímání kresby jsme vybrali z výzkumného projektu Mapa české současné kresby.

DEMONSTRACE KRESBY V PROSTORU A POHYBU
Práce s modelem: Dotýkejte se modelu pomocí gest (nebo kurzoru) na Vašem zobrazovacím zařízení.

Body v bílé ploše se mohou propojovat a zase mizet, vytvořit vazby, linky drátěného modelu, který nejdříve vypadá plošně, pak se ukáže jako prostorový a dynamický. Rozhýbejte objekt modelu. Můžete jím otáčet, přibližovat jej i oddalovat. Před Vašimi zraky se bude vyjevovat a ztrácet, rozostřovat i měnit intenzitu tahů. Na ploše zařízení tvoří z bodů linie a iluzi prostoru.

Inspirujte se a ověřujte:
FRAGMENT
1. BOD JE POHLED NA LINII Z JINÉHO ÚHLU POHLEDU A NAOPAK
2. TAH NEMUSÍ BÝT PRAVIDELNOU ROVNOU LINKOU, JE I KŘIVKOU
3. ZAPLNĚNÝ FORMÁT ČARAMI Existuje hranice kresby a malby?

PROSTOR
4. DOMNĚLÁ OHRANIČENOST – HORIZONT Horizontu nelze fyzicky dosáhnout, vždy perspektivně ubíhá k nekonečně vzdálené hranici

POHYB
5. POHYB BODU TVOŘÍ LINII
6. NEZAZNAMENANÝ POHYB MŮŽE BÝT NEVIDITELNÁ KRESBA

SVĚTLO
7. TO, CO SE ZDÁ PLOŠNÉ, MŮŽE BÝT PLASTICKÉ, PROSTOROVÉ
8. UBÝVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ, ZVÝŠENÍ KONTRASTU Za těchto podmínek se viditelné prostorové objekty jeví jako zploštělé, kontrastní siluety

KRESBA NEMUSÍ BÝT ČERNÁ
9. TO, CO SE JEVÍ ČERNĚ, MONOCHROMNĚ, MŮŽE BÝT SLOŽENO Z BAREV
10. INVERZE ČERNÉ A BÍLÉ